C# da random (rastgele) kod üretmek

C# ile random(rastgele) kod üretmek için tek yapmanız gereken aşağıdaki fonksiyona kodun kaç karekter olacağını bildirmek. Fonksiyon, "chars" değişkeni içindeki karakterleri kullanarak size kod üretir. O karakterleri isteğinize göre arttırıp azaltabilirsiniz.
Örneğin sadece rakamdan oluşmasını istiyorsanız "123456789" olarak güncelleyebilirsizin. :) hepsi bu kadar

public static string GenerateCode(int lenght)
    {
      const string chars = "123456789ABCDEFGHIJKLMNPRSTUVYZ";
      var code = "";
      var rn = new Random();
      for (int i = 0; i < lenght; i++)
      {
        var row = rn.Next(0, chars.Length-1);
        code += chars[row];
      }
      return code;
    }